Non colabores co apartheid

Este é un chamamento da sociedade civil palestina a universidades, académicos, estudantes e persoas de conciencia enuropeas.

O Estado de Israel practica unha ocupación, colonialismo e apartheid sistemáticos do pobo palestino, pero non o fai tan falto de axuda. As compañías militares israelís son as que máis posibilitan as persistentes e graves violacións do dereito internacional. Proporcionan o armamento e tecnoloxía que permiten a Israel cometer as atrocidades e violacións diarias dos dereitos humanos, e participan directamente na construción do Muro do Apartheid de Israel, declarado ilegal pola Corte Internacional de Xustiza o 9 de xullo de 2004 [1]. As universidades e institutos de investigación israelís están profundamente implicados na investigación militar e en proxectos de desenvolvemento de armamento que os sitúan no centro da planificación e implementación dos crimes de guerra israelís [2].

Por conseguinte, os académicos, estudantes e organizacións da sociedade civil palestina deploran a moi ampla colaboración de investigación que ten lugar entre universidades europeas e compañías militares, universidades e centros de investigación israelís que son cómplices das violacións israelís do dereito internacional e dos dereitos humanos. Pedimos que acabe inmediatamente toda colaboración de investigación con compañías militares israelís e con todas as institucións de investigación israelís que están implicadas na violación do dereito internacional e dos dereitos humanos.

Preocupa especialmente a colaboración de investigación que facilita o Acordo de Asociación Estados Unidos-Israel. O Programa Sétimo Marco (FP7, polas súas siglas en inglés) é un esquema de financiamento europeo por valor de varios miles de millóns de euros que proporciona fondos a universidades e compañías de diferentes países para traballar conxuntamente en proxectos de investigación específicos. A consecuencia do Acordo de Asociación Estados Unidos-Israel e a pesar da sistemática violación por parte de Israel da cláusula sobre dereitos humanos, concédese ás compañías militares e institucións de investigación israelís acceso á FP7 en pé de igualdade cos Estados membros da UE [3].

Compañías militares israelís como Elbit Systems e Israeli Aerospace Industries (ambas contribúen á actual construción do ilegal Muro do Apartheid e ambas forneceron os drones que despregou Israel para asasinar civís durante a operación Chumbo Fundido), reciben fondos públicos da UE e colaboran con universidades europeas a través da súa participación en proxectos FP7 [4]. Institucións académicas israelís profundamente cómplices, como Technion, ben coñecida polo seu papel en desenvolver armas utilizadas nos masacres israelís de civís libaneses e palestinos, participaron en proxectos de ?seguridade? que claramente poderían axudarlles no desenvolvemento de tecnoloxías e coñecemento utilizado para oprimir os dereitos palestinos [5].

Mesmo Ahava, a compañía de cosméticos israelís que foi sometida a unha moi eficaz campaña internacional de boicot, desinversión e sancións (BDS) debido á súa localización na colonia ilegal israelí de Mitzpe Shalem, que é a súa dona parcial, participa en proxectos FP7, o que lle dá acceso a fondos públicos e a asociacións con universidades de Reino Unidos, Italia, País Vasco e outros sitios. Esta participación de compañías e universidades que son tan profundamente cómplices viola claramente as propias directrices da Unión Europea para participar en proxectos FP7.

As universidades e institucións de investigación europeas que levan a cabo unha investigación conxunta con compañías e outras organizacións israelís que axudan á supresión dos dereitos palestinos proporcionan o apoio político e material que posibilita que Israel siga infrinxindo o dereito internacional con total impunidade, ademais de envalentonarlo. Esta investigación conxunta non só proporciona unha falso verniz de normalidade a unhas institucións que son o centro do sistema colonial israelí, senón que tamén é probable constrúa directamente e aumente o apoio ao desenvolvemento de tecnoloxía e técnicas utilizadas para suprimir violentamente os dereitos humanos dos palestinos. Lonxe de existir nunha burbulla ?apolítica?, a investigación conxunta deste tipo contribúe directamente ás inxustizas e violacións do dereito internacional e dos dereitos básicos aos que se enfrontan os palestinos. Converte a estas universidades europeas e centros de investigación en cómplices directos da violación do dereito internacional e dos dereitos humanos.

A natureza da participación israelí en proxectos da FP7 proporciona máis probas da necesidade de que a UE cancele o Acordo de Asociación UE-Israel e impoña un embargo militar total a Israel e da necesidade de que as universidades europeas:

1. Acaben inmediatamente con todas colaboración de investigación con compañías militares israelís e con todas as institucións de investigación israelís que están implicadas na violación do dereito internacional e dos dereitos humanos.

2. Desenvolver políticas e mecanismos para garantir que xa non poida ter lugar este tipo de colaboración así como a súa implementación eficaz.

Pedimos aos académicos e estudantes, e aos seus sindicatos, organizacións de dereitos humanos e organizacións de solidariedade, e ás persoas de conciencia de Europa que:

1. Traballen co Comité Nacional Palestino para a campaña BDS (BNC, polas súas siglas en inglés), a maior coalición da sociedade civil palestina, para identificar e sacar á luz esta colaboración entre universidades europeas e compañías militares israelís, e todas as institucións de investigación israelís que desenvolvan pericia e tecnoloxía utilizadas para suprimir os dereitos palestinos ou sexan cómplices doutra maneira das violacións por parte de Israel do dereito internacional, particularmente cando esta colaboración ten lugar dentro do esquema da FP7 [7].

2. Desenvolver campañas masivas a longo prazo e eficaces capaces de presionar con éxito ás universidades e institucións de investigación europeas para que acaben coa súa complicidade co apartheid israelí e implementen políticas para evitar esta colaboración no futuro.

Asinado por:

Comité Nacional Palestino para a campaña BDS (BNC, polas súas siglas en inglés, como as que veñen a continuación)* Campaña Palestina para o Boicot Académico e Cultural (PACBI) Federación Palestina de Sindicatos de Profesores e Traballadores Universitarios (PFUUPE) Campaña contra o Muro - Stop the Wall (STW) Campaña de Estudantes Palestinos polo Boicot Académico a Israel (PSCABI)

*O BNC é unha ampla coalición das organizacións, sindicatos e redes máis amplas da sociedade civil palestinas, e de partidos políticos.

Para saber máis sobre a campaña e para obter axuda para investigar a colaboración con organizacións israelís cómplices que ten lugar na súa universidade, contactar con: info@bdsmovement.net

[1] http://www.bdsmovement.net/2011/military-embargo-working-paper-7517 [2] http://www.bdsmovement.net/2009/academic-boycott-aic-5181 [3] Segundo unha investigación publicada en Noruega en novembro de 2010, ningún país non pertencente á UE recibiu máis fondos per capita que Israel e Israel está especialmente sobre -representado no tema de seguridade do programa de investigación. http://www.statewatch.org/news/2010/nov/russell-tribunal-on-palestine-ben-hayes.pdf [4] www.bdsmovement.net/2011/stw-european-funding-7939 [5] www.bdsmovement.net/2011/stw-european-funding-7939 http://www.bdsmovement.net/2011/mcgill-concordia-technion-7102 [6] Para máis detalles sobre Ahava e a campaña contra esta compañía, véxase http://www.stolenbeauty.org ; para información sobre proxectos FP7 nos que está implicada Ahava, véxase: http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FP7_PROJ_EN&QZ_WEBSRCH=ahava&QM_PJA= &USR_SORT=EN_QVD+CHAR+DESC [7] A Unión Europea mantén unha base de datos de todos os proxectos FP7 en http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html

Fonte: http://www.bdsmovement.net/2011/dont-collaborate-with-apartheid-8202

Fonte en castelán: www.rebelión.org (Traducción do inglés ao castelan: Beatriz Morales Bastos)

Deixar uma resposta